Dzieje się w Fundacji

 

prace zrealizowane w ramach projektu Nasze korzenie – nasz rodowód finansowanego ze środków Fundacji PZU w pracowni w Wołominie ul. Żelazna
prace zrealizowane w ramach projektu Nasze korzenie – nasz rodowód finansowanego ze środków Fundacji PZU w pracowni w Wołominie ul. Żelazna
prace zrealizowane w ramach projektu Nasze korzenie – nasz rodowód finansowanego ze środków Fundacji PZU w pracowni w Wołominie ul. Żelazna
prace zrealizowane w ramach projektu Nasze korzenie – nasz rodowód finansowanego ze środków Fundacji PZU
prace zrealizowane w ramach projektu Nasze korzenie – nasz rodowód finansowanego ze środków Fundacji PZU Wołomin ul. Żelazna
zapraszamy na wystawę prac ceramicznych powstałych podczas warsztatów w ramach realizacji projektu Sztuka w służbie zdrowia współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego
warsztaty ceramiczne realizowane w ramach projektu Sztuka w służbie zdrowia współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego
warsztaty ceramiczne realizowane w ramach projektu Sztuka w służbie zdrowia współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego
Sztuka w służbie zdrowia – warsztaty ceramiczne
warsztaty ceramiczne
Wołomin ul. Żelazna
warsztaty w ramach realizacji projektu Nasze korzenie-nasz rodowód
warsztaty ceramiczne w ramach projektu Nasze korzenie-nasz rodowód
ceramika jest dobra na wszystko Fundacja Akomodacja Wołomin ul. Żelazna
warsztaty ceramiki
warsztaty ceramiki Wołomin ul. Żelazna
rekreacja na pikniku ekologicznym
co tu się dzieje?
piknik ekologiczny organizowany przez Fundację Akomodacja
jaki tu spokój
buda dla psa – tu też jesteśmy
razem możemy więcej – sprzątamy plac zabaw
Fundacja Akomodacja sprząta na rzecz dzieci i młodzieży skupionej wokół stowarzyszenia Szansa Wołomin
praca przy gniazdach dla pszczołowatych
Ostrówek 2016 piknik ekologiczny organizowany przez Fundację Akomodacja
zapraszamy na warsztaty Sztuka w służbie zdrowia
Fundacja Akomodacja zaprasza na zajęcia ceramiczne Wołomin ul. Żelazna
warsztaty ceramiki kuszą
animatorki Fundacji Akomodacja zachęcają do zajęć
Fundacja Akomodacja na dniach otwartych w MDK Wołomin
MDK Wołomin 2016
piknik ekologiczny
papier czerpany – teraz trzeba zaczekać aż wyschnie
pożegnanie lata – piknik ekologiczny
turystyka, rekreacja, integracja
robimy gniazda dla pszczołowatych
zapraszamy
warsztaty nasze korzenie – nasz rodowód
I ogólnopolski plener ceramików Chrzęsne 2016
I ogólnopolski plener ceramików Chrzęsne 2016
wystawa prac poplenerowych Chrzęsne 2016
Chrzęsne 2016
I ogólnopolski plener ceramiczny w miejscowości Chrzęsne
Wanda Wolf - artysta ceramik
I ogólnopolski plener ceramików Chrzęsne 2016
I ogólnopolski plener ceramików - Chrzęsne 2016
I ogólnopolski plener ceramików – Chrzęsne 2016
ceramicy mają piec do wypału prac na terenie parku w miejscowości Chrzęsne
ceramicy mają piec do wypału prac na terenie parku w miejscowości Chrzęsne
odkrywamy nasze talenty
odkrywamy nasze talenty
Kultura puka coraz śmielej
Kultura puka coraz śmielej

 

I ogólnopolski plener ceramiczny
I ogólnopolski plener ceramiczny

DSC01454 DSC01452 DSCF2730 DSCF2729 DSCF2728 DSCF2727 DSCF2724 konwencja 111 DSC00438 DSC00668 DSC00669 DSC01409 DSC01415 DSC01423 7

Z turystyką na Ty

17.10.2015r odbył się drugi z wyjazdów studyjnych promujących walory turystyczne powiatu wołomińskiego. Nasz powiat ma bogatą ofertę turystyczną, którą należy odpowiednio promować.  Za główną siłę rozwojową ewolucji turystyki w naszym powiecie należy uznać dogodne położenie geograficzne, walory przyrodnicze, krajobrazowe, ciekawe okazy fauny i flory, obszary chronione
Klub jeździecki "Humorek" powiat wołomiński
Klub jeździecki „Humorek” powiat wołomiński

i walory antropogeniczne z ciekawymi obiektami architektury sakralnej i świeckiej uzupełnione wydarzeniami historycznymi, jakie miały tu miejsce. Bliskość aglomeracji warszawskiej otwiera wiele możliwości turystycznych również dla turysty zagranicznego. Musimy tylko (i aż) zadbać

o programy przekształcające atrakcje turystyczne w pełne pakiety produktów turystycznych skierowanych do odpowiednich grup odbierających usługę.

Nasz wyjazd studyjny pozwolił na dostrzeżenie turystycznych możliwości rozwojowych chociażby w oparciu o atrakcje o zasięgu międzynarodowym – takie jak m.in. odwiedzony w sobotę        

         ośrodek etnograficzny w Czubajowiźnie lub 

         najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego – Zespół Pałacowo – Parkowy w Chrzęsnem.  

i dalej atrakcje o zasięgu subregionalnym, do których już dziś zaliczyć należy

         Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej w Tłuszczu

czy w  końcu wizjonerski obraz (jak na nasze warunki)

         parku rekreacyjnego jaki budowany jest w obiekcie znanym jako Dwór we Franciszkowie.

atrakcje turystyczne powitu wołomińskiego - zwiedzamy dwór we Franciszkowie gmina Tłuszcz powiat wołomiński.
atrakcje turystyczne powitu wołomińskiego – zwiedzamy dwór we Franciszkowie gmina Tłuszcz powiat wołomiński.

Uczestnicy naszego wyjazdu studyjnego zgodnie stwierdzali, że wszystkie te miejsca posiadają potencjał, który odpowiednio przygotowany stać się może magnesem przyciągającym turystów z całego kraju a nawet z zagranicy na teren powiatu wołomińskiego. Mamy co pokazać i wiemy jak to zrobić. Właściwe opracowania rozwojowe konsekwentnie wcielane w życie dla każdego z tych miejsc mogą przyspieszyć przełożenie się ciekawych miejsc w atrakcyjne turystycznie, a to z kolei na wzrost gospodarczy lokalnej społeczności. Specyficzną formą spędzania czasu wolnego na terenie powiatu wołomińskiego jest dobrze rozwinięta turystyka osób mających działki rekreacyjne z domkami letniskowymi (Urle).

Infrastruktura komunikacyjna na terenie powiatu jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Dostępność zapewnioną przez transport kolejowy można zaliczyć w poczet mocnych stron w rozwoju turystycznym regionu. Dużo większe potrzeby pojawiają się ze strony infrastruktury drogowej, jaka jest tu dostępna. Zły stan nawierzchni większości dróg i bardzo duże natężenie ruchu na drogach daje niski komfort podróżnym, którzy wybrali indywidualny transport drogowy. Nieco lepiej jest zorganizowana komunikacja autobusowa, ale ta rozwinęła się jedynie w głównych miastach powiatu.

Bardzo widoczna jest nierównomierność zagospodarowania przestrzeni przy rozmieszczeniu bazy noclegowej i gastronomicznej. Za dodatkowy mankament należy uznać małą różnorodność obiektów i ich monotematyczność.

Kolejną trudnością, z jaką boryka się powiat wołomiński to rozbudowa infrastruktury paraturystycznej. Infrastruktura pozostająca w dyspozycji mieszkańców powiatu jest za mała.

Ten stan negatywnie przekłada się na rozwój potencjału turystycznego, jaki tu drzemie.

Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia integracji obszaru powiatu wołomińskiego, są szlaki turystyczne. Żeby uzupełnić zastany obraz należy zauważyć, że powstająca baza sportowo-rekreacyjna w zdecydowanej większości powstaje na skutek i dzięki zaspakajaniu zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców regionu powiatu wołomińskiego. Nieco lepiej wygląda zagospodarowanie terenu infrastrukturą społeczną. Statystycznie można przyjąć, że zabezpiecza ona potrzeby mieszkańców, ale niepokoi fakt, że lokalizacja tych placówek skupia się głównie w większych miejscowościach powiatu. To wszystko utrudnia możliwość zaplanowania turystycznych wędrówek i podróży oraz poważnie ogranicza dostępność do ciekawych miejsc.

Koniecznym warunkiem w rozwoju turystyki na terenie powiatu wołomińskiego jest wykreowanie produktów turystycznych, bazujących na potencjale lokalnym, skierowanych do precyzyjnie zdefiniowanego odbiorcy.

 

pracownia ceramiczna Gliniany Blues powiat wołomiński
pracownia ceramiczna Gliniany Blues powiat wołomiński

Po burzliwej dyskusji w temacie rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego uczestnicy wyjazdów studyjnych doszli do wspólnych wniosków, które wyraźnie wskazują, że rozwój turystyki na terenie naszego powiatu może stać się faktem dopiero wtedy, gdy zostaną podjęte konkretne działania w kierunku;

1.      rozwiązania problemów instytucjonalnych, technologicznych, promocyjnych stojących na drodze rozwoju turystyki

2.      opracowania atrakcyjnych ofert turystycznych skierowanych do konkretnych grup odbiorców  kierunku tejże usługi turystycznej 

3.      promocji naszej oferty w szkołach

4.      promocji oferty turystycznej powiatu wołomińskiego na rynku krajowym (opracowanie planu marketingowego)

5.      prowadzenie świadomej polityki przestrzennej, która uwzględniać będzie w relacjach partnerskich z równym nasileniem potrzeby środowiska i potrzeby ruchu turystycznego.

 

1.      korzyści jakie z realizacji tych postulatów będą wynikały to;

1.      rozwój lokalnego rynku usług

2.      zwiększenie bazy podatkowej

3.      ogólnie rozumiany rozwój społeczno-ekonomiczny zgodny ze strategiami rozwoju powiatu wołomińskiego i jego gmin.

4.      pobudzona zostanie aktywność społeczeństwa do podejmowania inicjatyw i wspólnego działania (to zadanie wydaje się wyjątkowo trudne do realizacji)

 

Urle - miejsce wypadów turystyczno- rekreacyjnych - turystyka piesza, rowrowa, wodna
Urle – miejsce wypadów turystyczno- rekreacyjnych – turystyka piesza, rowrowa, wodna

Tylko świadoma, rzetelna i prawdziwa współpraca władz lokalnych, organizacji samorządowych

i lokalnej społeczności może przynieść przez rozwój turystyczny rozwój gospodarczy powiatu wołomińskiego.  Naruszone wzajemne zaufanie nie sprzyja prawidłowym relacjom i współpracy. Organizacje pozarządowe na terenie powiatu wołomińskiego są i działają. Żyją własnym życiem, ale  turystyka w ich statutach pojawia się regularnie. Pozwala to stwierdzić, że przedstawiciele NGO-sów dostrzegają szanse rozwoju gospodarczego poprzez turystykę.

Faktem jest, że hasła związane z „turystyką” umieszczane są w końcowych paragrafach statutowych i turystyka traktowana, jako pewnego rodzaju zabezpieczenie własnych inicjatyw, ale jest obecna w świadomości ludzi, którzy mogą stać się odpowiednim zapleczem do rozwoju gospodarki turystycznej regionu. Taka sytuacja pozwala mieć nadzieję, że jeśli zaistnieją odpowiednie warunki formalno-prawne organizacje pozarządowe i lokalna społeczność chętnie aktywnie włączą się do współpracy.

 

sfinansowano ze środków Powiatu wołomińskiego
sfinansowano ze środków Powiatu wołomińskiego

Co nowego w TURYSTYCE?

W sobotę 10.10.2015r. Fundacja Akomodacja zorganizowała pierwszy z dwóch wyjazdów studyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Z turystyką na Ty”.

W muzeum etnograficznym u Leona Palesy
W muzeum etnograficznym u Leona Palesy.

Jako, że turystyka wpływa na życie każdego i jest  dziedziną z której nie można wyodrębnić pojedynczego kierunku motywacyjnego istotnym elementem rozwoju turystycznej gałęzi gospodarczej jest planowanie oparte na statystycznych fundamentach uzupełnionych naukowymi analizami otoczenia. Znajomość realiów pozwoli na prawidłową ocenę sytuacji, a to znacznie ułatwi podjęcie dalszych kroków. Taka wiedza określi, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w realizacji dążeń. Wyjazd studyjny podejmuje próbę analizy na ile współpraca między sektorowa dotycząca rozwoju turystyki Powiatu Wołomińskiego jest faktem, a na ile mitem. Celem naszych wyjazdów jest zwrócenie uwagi na tematy m.in. z dziedzin:

  1. Szlaków turystycznych w powiecie wołomińskim
  2. Działań promujących turystykę do wewnątrz i do zewnątrz
  3. Działań wspólnych (JST; NGO-y; Przedsiębiorcy: Mieszkańcy)
  4. Istniejącej bazie i infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej w powiecie wołomińskim
  5. Planach związanych z przemysłem turystyczno-rekreacyjnym powiatu wołomińskiego
Warsztaty kształtowania produktu turystycznego w Ossowie. Muzeum Bitwy 1920 roku.
Warsztaty kształtowania produktu turystycznego w Ossowie. Muzeum Bitwy 1920 roku.

Podróże studyjne są jednym z rodzajów turystyki edukacyjnej. Tzw. study tour to wyjazd promocyjny, którego zadaniem jest  zapoznanie uczestników pracujących w różnego rodzaju gałęziach gospodarczych z konkretną destynacją turystyczną powiatu. Celem takiej podróży jest osiągnięcie za pośrednictwem osób biorących bezpośrednio udział w działaniu zainteresowania szerokiego kręgu potencjalnych kontrahentów usług turystycznych. Jednym z punktów wyjścia do uchwycenia potencjału kulturowego powiatu wołomińskiego jest agroturystyka, która związana z pozostałym dziedzictwem kultury materialnej oraz spuścizny niematerialnej stanowi niewyczerpane źródło do tworzenia produktów turystycznych naszego terenu. Powiat wołomiński ma niewiele wpisów w Krajowym Rejestrze Zabytków, a te, które są – czekają na swój renesans. Dlatego na chwilę obecną w powiecie wołomińskim – agroturystyka jest tą gałęzią turystyki, która już teraz ma swoje osiągnięcia, a przy odpowiednim wsparciu i promocji w niedługim czasie mogłaby stać się wiodącą siła turystyczną naszego regionu. Inną (równie ważną gałęzią usług turystycznych powiatu wołomińskiego) jest forma ruchowa (ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, kluby jeździeckie), no i oczywiście lokalne specjały kuchni mazowieckiej. Potencjał walorów naturalnych powiatu wołomińskiego jest na tyle duży by stanowić jedną z głównych podstaw do budowania zintegrowanego produktu turystycznego obszaru. Walory agroturystyczne regionu odpowiednio zagospodarowane, wyeksponowane i wypromowane mogą stać się atrakcją dla turystów nie tylko Warszawy i województwa mazowieckiego, ale dla całego kraju a nawet turystów zagranicznych. Powiat wołomiński na dzień dzisiejszy stracił swoją pozycję lidera turystycznej destynacji, ale ciągle jest tu potencjał do kreacji produktów turystycznych, które mogą okazać się wyjątkowymi. W powiecie wołomińskim zupełnie nie dostrzega się możliwości, jakie niesie ze sobą promocja bezpośrednia i w ogóle nie wykorzystuje się tego narzędzia marketingowego. Uczestnictwo w targach i imprezach promocyjnych, organizowanie podróży studyjnych oraz inne imprezy promocyjne należą do rzadkości. Nie organizuje się tu żadnych kampanii promocyjnych, które mogłyby budować pożądany wizerunek turystyki powiatu wołomińskiego. Żeby mógł nastąpić rozwój turystyki w powiecie wołomińskim należy wykonać kilka niezbędnych czynności, które pozwolą ustalić czy jest to popularna i bardzo wygodna forma tematu zastępczego ogólnej niemożności (wg dokumentów debata o rozwoju przemysłu turystycznego w powiecie wołomińskim trwa nieprzerwanie od 2004r.) czy może istnieją realne szanse by  rozwój turystyki stał się podwaliną rozwoju gospodarczego powiatu wołomińskiego.

Pierwszy z dwóch wyjazdów pozwala dostrzegać światło dla rozwoju turystyki. Jeśli turystyka zacznie być traktowana na równi z innymi dziedzinami naszego życia to ma realne szanse by w niedługim czasie stać się „lokomotywą przemian” gospodarczych naszego powiatu. Jest tu wystarczająca dużo miejsca i na masową turystykę dla wszystkich turysty o specjalistycznych  zainteresowaniach.

Zadanie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Powiat wołomiński
Powiat wołomiński

Pierwsze warsztaty ceramiczne w Wołominie ruszyły!

Wszystko w nas dojrzewa i ewoluuje.

DSC00427DSC00452

Tak też jest z pomysłem Prezes stowarzyszenia MFBNiK wspartego pracą wolontariuszy fundacji Akomodacja i ogólną akceptacją powołania do życia miejsc, które mogłyby uzupełnić bogatą aczkolwiek nie pełna ofertę Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.

Docelowo ma powstać kilka warsztatów pod ogólną nazwą Artystycznych Warsztatów Ekologicznych. Pierwszą „jaskółką” tego projektu są warsztaty ceramiczne pod opieką artystyczną Związku Ceramików Polskich – a konkretnie Pani Wandy Wolf. I oto w październiku ruszają regularne zajęcia warsztatów ceramicznych.

Artystka – ceramik Wanda Wolf we współpracy z fundacją Akomodacja uruchomiła pierwszą w Wołominie pracownię ceramiki artystycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta zorganizowana została filia pracowni ceramiki, która to właśnie otwiera swoje podwoje.

DSC01418 DSC01424

DSC01419 DSC01420

Na co dzień artystka Wanda Wolf pracuje w swojej macierzystej pracowni zlokalizowanej w Nowych Ręczajach 34c; 05-326 Poświętne powiat wołomiński. Od dłuższego czasu obserwowaliśmy potrzebę powstania takiej placówki – dlatego z dużym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że miasto Wołomin wzbogaciło się o miejsce, gdzie będzie można poznać tajniki pracy ceramika. Glina jest materiałem niezwykle plastycznym. Wyrabianie gliny, jej wałkowanie i wyciskanie rozwija w nas sprawność manualną. Jest to istotne dla każdego z nas i ma swoje odzwierciedlenie w nauce. Trudno jest przecenić terapeutyczny wymiar pracy z gliną. Przez taką aktywność twórczą każdy uczestnik doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, uczy się wyrażać swoje emocje, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację uwagi i planowanie przestrzenne. Satysfakcja i radość z efektu pracy wzmacniają poczucie własnej wartości. Praca z gliną jest długim procesem. Na efekty swojej pracy trzeba poczekać, ale ta sytuacja uczy cierpliwości. Czasem początkowa kruchość naszego dzieła zmusza nas do zmierzenia się z porażką. Zazwyczaj pracując w glinie proponowane zadania wykonywane są indywidualnie. Daje to uczestnikom warsztatów możliwość nauki samodzielności. Czasami zdarza się, że realizacja projektu wymaga pracy zespołowej. To z kolei uczy nas działania w grupie. Możemy poprzez obserwację innych uczyć się współdziałania. Takie spostrzeżenia mają swoje przełożenia na doświadczenia społeczne. Wpływa to pozytywnie na kształtowanie grupowej odpowiedzialności.

1319

Z gliny możemy dowolnie tworzyć, dlatego warsztaty lepienia z gliny spełniają także funkcję terapeutyczną. Często stanowią pomoc w walce ze stresem. Warsztaty z lepienia gliny odprężają, rozładowują napięcia i wyciszają. Wyciszając agresywne zachowania wprowadzają oczekiwaną harmonię zachowań. Głównym celem warsztatów jest to, żeby każdy poznał pracę z gliną. Bawiąc się nią odkrył potencjał swego wnętrza. Oswajając się z gliną poznajemy swoje możliwości i materiału z jakim pracujemy. Stres życia codziennego powoduje, że posiadanie pasji, zainteresowań, czyli możliwościowi realizowania się z jednoczesnym unaocznieniem osiąganych efektów pozwala na dowartościowanie i unikniecie frustracji prowadzących do pogłębiających się chorób cywilizacyjnych. Pasje mogą się stać możliwością alternatywnego życia. Chcemy nie tylko rozwijać i wzbogacać naszą pasję i fascynację gliną, jako materiałem uniwersalnym, ale również zaszczepiać ją w innych. Satysfakcja i radość z efektu swojej dokończonej pracy z gliny wzmacnia poczucie własnej wartości. Takie dowartościowanie jest bezcenne dla każdego. Warsztaty z gliną pokazują, że to nie tylko zabawa, ale także rzemiosło (nabycie wiedzy i umiejętności).

   5   DSC01415

Warsztaty ceramiczne to rozwój osobowości i rehabilitacja w jednym.